Design Thinking v HR

Design Thinking v HR alebo ako zlepšiť tímovú spoluprácu?

„Vymyslite niečo, čo  pomože  nášmu tímu navzájom si lepšie rozumieť a efektívnejšie spolupracovať s ďalšími tímami.“ ???

Aj s takouto požiadavkou sa stretávame niekedy u našich klientov. Celkom výzva.
Rada  však skúšam rôzne možnosti, využívam a spájam mnohé  techniky, metódy  a nástroje, ktoré som získala počas mojich výcvikov a verím, že možu byť nápomocné aj mojim klientom.

Jednou z metód je aj Design Thinking –  metóda  riešenia problémov zameraná na užívateľa,  zameraná na človeka.Na workshope v rámci Google programu  zameranom práve na Design Thinking , som si prešla všetkými 5  fázami, získala  nové znalosti a nový pohľad. Celý proces začíná pochopením  potrieb užívateľa, pokračuje skúmaním  inovativných riešení a končí  testovaním. Umožnuje nový spôsob riešenia problémov. Namiesto starých zaužívaných postupov nás nabáda skúmať nové, myšlienky, pohľady, ktoré pred tým neexistovali alebo sme im doposiaľ nevenovali prílišnú pozornosť.

Vďaka  tejto metóde sa však dajú riešiť aj problémy vo firmách a tímoch.  Tam kde sú konflikty. Tam, kde nefungujú procesy, tam  kde je nepochopenie a kde vzniká potreba niečo zmeniť.Využite  otvorený tímový  prístup pre riešenie problémov. Získajte aktívne zapojenie komunity pre zlepšenie nielen procesov ale aj medzitímovej spolupráce, vzájomného rešpektu a pochopenia.

Design Thinking má 5 fáz, pozrime sa na ne bližšie:

1. Empatia  –  ide o  schopnosť pozrieť sa na problém z perspektívy konečného užívateľa. Čo si konečný užívateľ myslí, čo  hovorí, čo si čo cíti. Cieľom je skúmať a pochopiť jeho potreby.
2. Definícia  –   zhodnotenie všetkých postrehov  z predošlej fázy a  definovanie hlavného  problému, na čo konkrétne sa  chceme zamerať. Základná otázka znie  : „Ako by sme mohli pomôcť  (komu konkrétne?)  riešiť problém/naplniť potrebu ( čoho sa ten problém týka) , aby sme dosiahli požadovaný výsledok.“
3. Brainstroming  – keď vieme, čo potrebujeme prichádza fáza generovania nápadov a možností, z ktorých následne vyberieme tú najvhodnešiu, ktorú rozpracujeme.
4. Prototyp –  prichádza na radu realizovať  nápad, riešenie alebo proces.  Tu sa zameriame aj na to, či je naše riešenie  realistické,  či pomože zákazníkovi.
5. Testovanie  –  obdobie  odskúšania prototypu alebo služby v praxi. Na odhaľovanie problémových miest riešenia využívame spätnú väzbu od užívateľov.

Tak čo, pozdáva sa  Vám to?  Áno je to iné, zaujímavé, spolupracujúce a efektívne.

Premýšľate už,  či využiť  túto metódu vo vašej firme, či tíme?
Rada vás prevediem celým procesom.
Jana Pozdechova logo
E-mail: info@janapozdech.sk

Telefón: 0905 141 818

Verím, že každý máme svoj život vo vlastných rukách. Stačí len vedieť, čo chceme dosiahnuť. Rada vás budem sprevádzať vašimi životnými  či pracovnými výzvami cez hodnoty, na ktorých  staviam aj našu spoluprácu:

  • Vnímavosť
  • Profesionalita
  • Rešpekt
  • Efektivita
  • Dôveryhodnosť
Údaje

Mgr. Jana Pozdechová
Suchá nad Parnou 779
919 01 Suchá nad Parnou

IČO
: 52 280 365
DIČ: 1070430163

Adresa pôsobiska – priestory:
Trnava, Kollárova 17, 3. posch.

© 2023 | webdesign by creativoo.

Odkazy