Objavovanie potenciálu

Objavovanie potenciálu

Psychometrika LUMINA SPARK

Lumina Learning je celosvetovo používaná metodológia, ktorá
prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov meria konkrétne osobnostné kvality jednotlivcov a tímov v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Vychádza z prepracovaného systému „The Big 5“ a Jungovej teórie osobnosti.

Výstupy možno využiť na :

  1. spoznanie súčasného stavu kľúčových kompetencií zamestnancov a ich využívanie v pracovných situáciách
  2. definovanie pracovného potenciálu – rozvoj zamestnancov, kariérny posun, talent management
  3. sú základom pre definovanie a nastavenie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov
  4. výberové konania – sledovanie kľúčových kompetencií na rôzne pracovné oblasti
mandala marketing

LUMINA EMOTION

„Medzi podnetom a reakciou existuje priestor. V tom priestore spočíva naša sloboda a moc vybrať si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda“. Viktor Frankl

Pracovať so svojimi emóciami sa dá. Nástroj Lumina Emotion je návodom k porozumeniu a ovládaniu vlastných emócií a k pochopeniu emócií ostatných.

Zameriava sa na našu schopnosť pochopiť, prispôsobiť a zvládnuť naše každodenné emócie.
Učí nás, ako efektívne ovládať svoju osobnosť a vedieť sa flexibilne prispôsobiť meniacim a podmienkam. 

Učí nás: 
1. Všímať si, rozpoznať a pochopiť svoje emócie
2. Prispôsobiť svoje správanie a vedieť reagovať adekvátne
3. Ovládať svoje emócie, naučiť sa reagovať primerane k danej situácii   
4. Nasmerovať svoje správanie na ciele  a hodnoty

Máte záujem objaviť svoj potenciál?

Využite možnosť bezplatnej 30 minútovej konzultácie (aj online formou), v rámci ktorej sa pozrieme na to, aké sú možnosti našej spoločnej cesty za Vašimi cieľmi. Jedná sa o nezáväzné stretnutie, ktoré mi pomôže určiť kde sa práve nachádzate. Nemusíte sa nijako pripravovať, očakávam len transparentnosť a dobrú náladu.

Jana Pozdechova logo

Telefón: 0905 141 818

Verím, že každý máme svoj život vo vlastných rukách. Stačí len vedieť, čo chceme dosiahnuť. Rada vás budem sprevádzať vašimi životnými  či pracovnými výzvami cez hodnoty, na ktorých  staviam aj našu spoluprácu:

  • Vnímavosť
  • Profesionalita
  • Rešpekt
  • Efektivita
  • Dôveryhodnosť
Údaje

Mgr. Jana Pozdechová
Suchá nad Parnou 779
919 01 Suchá nad Parnou

IČO
: 52 280 365
DIČ: 1070430163

Adresa pôsobiska – priestory:
Trnava, Kollárova 17, 3. posch.

© 2023 | webdesign by creativoo.

Odkazy