Naozaj sa poznáme?

NAOZAJ SA POZNÁME?

alebo

prečo je dobré využívať osobnostnú diagnostiku v pracovnom prostredí.

 

V dnešnej komplikovanej a náročnej dobe je vhodné využívať nástroje, ktoré umožňujú lepšie pochopiť ľudí, s ktorými pracujeme. Osobnostná psychometrika, LUMINA SPARK, ponúka hodnotné náhľady do osobnostných čŕt zamestnancov a môže byť významným prínosom pre HR odborníkov a majiteľov firiem.

Ak si dávate teraz otázku, prečo by som mal/a uvažovať  o využití osobnostnej diagnostiky pre moju firmu či tím – tak nech sa páči niekoľko postrehov.

  1. Lepšie pochopenie jednotlivcov

LUMINA SPARK poskytuje hlboký vhľad do individuálnych osobnostných čŕt a preferencií. Tento nástroj pomáha odhaliť silné stránky, motivácie a potenciálne slabé miesta zamestnancov. Pochopenie týchto aspektov môže HR odborníkom a manažérom pomôcť lepšie prispôsobiť pracovné úlohy a zodpovednosti jednotlivcom, čím zvyšuje ich spokojnosť a produktivitu.

  1. Podpora tímovej spolupráce

Osobnostná diagnostika môže výrazne zlepšiť tímovú spoluprácu tým, že identifikuje rôzne osobnostné typy v rámci tímu a ukazuje, ako môžu najlepšie spolupracovať. Pochopenie rôznych pracovných štýlov a komunikatívnych preferencií môže viesť k lepšej koordinácii a menej konfliktom. LUMINA SPARK pomáha tímom uvedomiť si hodnotu diverzity a vytvárať rešpektujúce prostredie, kde môže každý člen prispieť svojimi unikátnymi schopnosťami.

  1. Rozvoj lídrov a manažérov

Efektívni lídri sú tí, ktorí rozumejú nielen sebe, ale aj svojim tímom. Pomocou LUMINA SPARK môžu lídri získať cenné informácie o svojich vlastných silných stránkach a oblastiach na zlepšenie. Tento nástroj tiež umožňuje lídrom lepšie pochopiť svojich podriadených, čo vedie k efektívnejšiemu vedeniu a motivácii tímu. Zároveň je výstup z tohto nástroja dobrým začiatkom na rozvoj samotného manažéra a pomáha aj pri  individuálnom koučingu či mentoringu.

  1. Zvýšenie angažovanosti a motivácie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí cítia, že sú chápaní a ich jedinečné vlastnosti sú oceňované, sú zvyčajne viac angažovaní a motivovaní. LUMINA SPARK umožňuje zamestnancom lepšie pochopiť svoje vlastné osobnostné profily a ako môžu využiť svoje silné stránky v práci. Tento proces sebapoznania môže viesť k zvýšeniu sebavedomia a motivácie, čo má pozitívny vplyv na celkový výkon a spokojnosť v práci.

 

Investícia do osobnostnej diagnostiky, ako je LUMINA SPARK, prináša množstvo benefitov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť úspech a efektivitu vašej organizácie. Od lepšieho pochopenia jednotlivcov až po zlepšenie tímovej spolupráce a rozvoj lídrov, tento nástroj poskytuje komplexné riešenia pre moderné pracovné prostredie. Ak ste HR odborník alebo majiteľ firmy, zvážte využitie osobnostnej diagnostiky ako súčasť vašej stratégie na zlepšenie pracovnej dynamiky a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

 

Ak chcete navnímať a dozvedieť sa viac o tomto rozvojovom psychometrickom nástroji LUMINA SPARK, pozývam Vás na bezplatnú ochutnávku, ktorá sa koná už 12.júna 2024 od 9.00 – 12,00 hod. v priestoroch Kultúrneho centra Malý Berlín Trnava, posch. 1.

Pre záväzné prihlásenie sa na workshop  sa prosím registrujte tu:  https://forms.gle/uQGmakfXdUHoNUwn6

 

Jana Pozdechova logo
E-mail: info@janapozdech.sk

Telefón: 0905 141 818

Verím, že každý máme svoj život vo vlastných rukách. Stačí len vedieť, čo chceme dosiahnuť. Rada vás budem sprevádzať vašimi životnými  či pracovnými výzvami cez hodnoty, na ktorých  staviam aj našu spoluprácu:

  • Vnímavosť
  • Profesionalita
  • Rešpekt
  • Efektivita
  • Dôveryhodnosť
Údaje

Mgr. Jana Pozdechová
Suchá nad Parnou 779
919 01 Suchá nad Parnou

IČO
: 52 280 365
DIČ: 1070430163

Adresa pôsobiska – priestory:
Trnava, Kollárova 17, 3. posch.

© 2023 | webdesign by creativoo.

Odkazy