Prečo si nerozumieme?

… lebo jednou z najčastejších prekážok komunikácie je ilúzia, že sme si rozumeli. Máte aj vy pocit, že to čo hovoríte, musí byť predsa všetkým jasné? Ale nie je to tak. Každý sme iný, máme iný temperament, iné vzdelanie, iné starosti a myšlienky. Pracujeme a žijeme v rôznom prostredí a sme ovplyvňovaní rôznymi názormi. Väčšina z nás vie hovoriť a napriek tomu si nerozumieme. Nemusíme nič hovoriť, stačia naše gestá, mimika, postoje. Našou neverbálnou komunikáciou vyjadrujeme, kto sme, čo chceme, na čom nám záleží. Pokiaľ sa k tomu pridá ešte aj verbálna stránka – naša reč, tak je jasné, že komunikácia je súčasťou všetkých našich sociálnych vzťahov, základ všetkých našich interakcií. A preto je taká dôležitá. Dobrá správa je, že to všetko sa vieme naučiť. Predchádzanie problémom a porozumenie ostatným začína cez uvedomenie si toho, že sme, jednoducho, iní. Príroda nám každému nadelila niečo iné, zaujímavé a každý z nás je jedinečný mix. A vo všetkom, čo robíme sa prejavuje naša osobnosť a štýl našej komunikácie. Mnoho odborníkov, typológií či diagnostík venujúcich sa osobnosti vychádza z už dávno objaveného. Ako prvý sa temperamentom začal zaoberať grécky lekár Hippokrates, otec modernej medicíny. Podľa Hippokrata sa osobnosti človeka delia na štyri typy a podľa jeho predpokladu každú jednu osobnosť ovládajú iné telesné šťavy. Do dnešného dňa je jeho rozdelenie temperamentu na 4 základné skupiny dobre známe aj laickej verejnosti. Pozrime sa jednu z teórií, ktorá nám hovorí o individuálnych komunikačných štýloch, ktoré využívame v interakcii s ostatnými. Rozlišujeme štyri individuálne štýly komunikácie : Riadiaci, Priateľský, Analytický a Expresívny. Každý zo štýlov je definovaný aj tým, na čo je viac zameraný, orientovaný.
  • Orientácia na CIEĽ – v tomto štýle prevláda naše racio. Človek sa javí ako racionálny, disciplinovaný, formálny, nezávislý a praktický.
  • Orientácia na VZŤAHY – prevládajú emócie, človek sa javí ako emocionálny, priateľský, neformálny a otvorený.
  • Prevláda AKTIVITA – orientácia smerom von, rýchly, súťaživý, dominantný, direktívny, často prikazuje.
  • Prevláda PASIVITA – orientovaný viac smerom dovnútra – pasivita, spolupráca, neriskuje, je pomalší, viac sa pýta.
Ako  teda komunikovať tak, aby sme predchádzali konfliktom a chápali sa navzájom? Ak máte záujem dozvedieť sa  viac k téme spoznania seba aj iných, pochopenia prečo reagujeme ako reagujeme alebo si vyskúšať osobnostnú psychometriku LUMINA SPARK s ktorou pracujem kontaktujte ma.   

Jana Pozdechova logo

Telefón: 0905 141 818

Verím, že každý máme svoj život vo vlastných rukách. Stačí len vedieť, čo chceme dosiahnuť. Rada vás budem sprevádzať vašimi životnými  či pracovnými výzvami cez hodnoty, na ktorých  staviam aj našu spoluprácu:

  • Vnímavosť
  • Profesionalita
  • Rešpekt
  • Efektivita
  • Dôveryhodnosť
Údaje

Mgr. Jana Pozdechová
Suchá nad Parnou 779
919 01 Suchá nad Parnou

IČO
: 52 280 365
DIČ: 1070430163

Adresa pôsobiska – priestory:
Trnava, Kollárova 17, 3. posch.

© 2023 | webdesign by creativoo.

Odkazy